Warszawa info@runvegan.pl +48 507 006 851

Fundacja Run Vegan

Fundacja Run Vegan została powołana do życia w dniu 19 października 2017 r poprzez określenie obszaru działań spisanych w Statucie. Podstawowym celem działań Fundacji Run Vegan jest propagowanie i promocja zdrowego stylu życia poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowej diety, w szczególności:

1) propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego wypoczynku jako podstawowego elementu zdrowia i szczęścia człowieka

2) propagowanie i promocja ekologicznego odżywiania, szczególnie diety wegańskiej

3) wspomaganie społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zdobywaniu wiedzy z zakresu sportu, turystyki, prawidłowego odżywiania i ekologii

4) stymulowanie rozwoju turystyki sportowej i turystyki kwalifikowanej przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego i z poszanowaniem społeczności lokalnych

5) organizowanie wypoczynku oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych i krajoznawczych, w szczególności dla dzieci i młodzieży

Fundacja została wpisana do sądowego rejestru KRS 30 listopada 2017 r. i widnieje pod numerem KRS: 0000706705 NIP 5252731220 REGON 368864043

Fundacja posiada rachunek bankowy w banku mBank SA w Warszawie, ul. Senatorska 18.
nr rach.: 31 1140 2004 0000 3802 7730 0976